Enhetsfrakt endast 65,-/beställning

Vindsnurra Geting med vita vingar - OBS! 4 vingar (inte 5 som bilden utvisar) liksom "Vindsnurra Geting med skimrande vingar"

  • 170 SEK

Vindsnurra i form av geting med vita vingar. Vibrerar bort sork, mullvad och huggorm. Skrämmer även rådjur.

I lager.
Artikelnummer: AT-03

RÅDJUREN EN PLÅGA I TRÄDGÅRDARNA

För många är de vackra rådjuren en plåga i trädgårdarna, som äter upp tulpanerna innan de hinner slå ut. Rådjuren betar också på rosenrabatterna som skulle dofta gott och sprida glädje med sina vackra blommor.

Vindsnurran utformad som en geting med stora VITA roterande vingar håller de allra flesta rådjuren borta från trädgården. De vita vingarna har en avvisande effekt på rådjuren.


Dessutom snurrar getingens vingar i olika hastigheter och i olika vindriktningar beroende på hur mycket och från vilket håll det blåser. Således gör getingen ett väldigt LEVANDE INTRYCK. Det är mycket effektivt att sätta en geting på framsidan och en på baksidan av huset så de stora skimrande getingvingarna blir synliga från alla håll. Man kan även placera getingen alldeles bredvid rosbuskarna eller tulpanerna. Getingvindsnurran bör MED FÖRDEL PLACERAS OM NÅGON GÅNG DÅ OCH DÅ så att rådjuren inte uppfattar vindsnurran som en staty och så småningom vänjer sig vid den. (Detta är särskilt viktigt om Era grannar handmatar rådjuren eller de är avtrubbade av mycket mänsklig aktivitet.)


VIBRATIONER MOT SORK, MULLVAD OCH HUGGORM

Vindkraften som driver vindsnurrans vingar är ju fortlöpande oregelbunden och detta gör att vibrationsvågorna i marken blir mycket effektiva +10 m från placeringspunkten av getingvindsnurran mot sork, mullvad och Huggorm. Dessa störs av vibrationerna så mycket att de flyttar och byter revir.


Om vindsnurran placeras på ett väldigt öppet ställe där blåsten tidvis är hård är det lämpligt att endast använda EN STÅNGS HÖJD för att MINSKA VINDFÅNGET.


Totalhöjd inkl två stänger 94 cm, längd mellan huvud och bakre spets av getingkroppen 60 cm och bredd mellan vingarnas ytterkanter 48 cm.


Vindsnurremodellerna SG, GE och FI kommer alla komplett med en pinne som man sätter ner i marken (16 cm lång) samt två stänger.


VIKTIGT VID MONTERING!

För att ytterligare förstärka konstruktionen från fabriken behövs Superlim vid ihopmonteringen av vindsnurrorna - se monteringsanvisning.

OBS! Vi inkluderar 1 st tub av Superlim per beställning innehållande getingvindsnurra. Skulle Ni behöva mer superlim, så säljer vi även småtuber av Superlim till ett mycket förmånligt pris - se under "Garden Party" allra längst ner. En limtub räcker till 4 - 5 vindsnurror.